ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Algemeen

Koru Coaching is opgericht door Inge Groot, gevestigd in Hoorn en ingeschreven onder KVK nummer 73568163.

2. Verhindering

Mocht je verhinderd zijn of een afspraak willen verzetten, wil je dit dan zo snel mogelijk aan mij doorgeven? Verhinderingen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven. Indien een verhindering niet minimaal 24 uur van tevoren wordt doorgegeven, ben ik genoodzaakt 75% van de kosten in rekening te brengen.

3. Tarieven

- de tarieven staan vermeld op de website. 

- sessie: betaling geschiedt via facturatie na een sessie of traject.
- training: betaling geschiedt via facturatie voorafgaand aan de training.

- betaling in termijnen is, in overleg, mogelijk.

- in de meeste gevallen wordt coaching niet vergoed. Neem contact op met de zorgverzekeraar om te kijken naar de mogelijkheden.

4. Betalingsvoorwaarden

- facturen worden per e-mail verzonden.

- een factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden.

5. Aansprakelijkheid

Koru Coaching heeft een inspanningsverplichting. Je mag ervan uitgaan dat ik mijn uiterste best doe om het optimale resultaat te behalen. Er kunnen echter geen garanties betreffende het resultaat worden geboden. De uiteindelijke keuzes en beslissingen die je voor jou en/of jouw kind neemt ter verbetering zijn altijd op eigen verantwoordelijkheid. 

Beide gezaghebbende ouders/verzorgers moeten akkoord gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beiden een handtekening gevraagd.

6. Vertrouwelijkheid

Koru Coaching gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie. De inhoud van gesprekken wordt alleen gedeeld met derden indien het kind en/of de ouders/verzorgers daar toestemming voor geven.

7. Verslaglegging en archivering

Koru Coaching is niet wettelijk verplicht om consulten in zijn geheel vast te leggen. Ik zal echter wel een privédossier aanmaken per cliënt en in eigen kantoor archiveren.

Voordat de coaching zal plaatsvinden dienen de algemene voorwaarden te worden ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s).