Individuele coaching


 

Hieronder beschrijf ik kort de werkwijze bij individuele coaching. Wil je een afspraak maken of heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact met mij op!  Start

Belangrijk voor een goede begeleiding is dat jouw kind open staat voor hulp en zelf een hulpvraag heeft. Openheid van alle betrokken partijen (kind én ouders) is een voorwaarde.

 

kennismakingsgesprek (vrijblijvend en gratis)

Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek kijken we of er een 'klik' is tussen ons, bespreken we de hulpvraag (wat is de zorg en wat is de behoefte?) en bespreken we wat ik voor jou en jouw kind kan betekenen. Dit gesprek kan plaatsvinden in mijn praktijkruimte, bij jullie thuis of telefonisch.

 

Inhoud

Tijdens de coaching ontdekt jouw kind zijn/haar eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden en leert het vaardigheden om zichzelf te ontwikkelen. Hierbij ondersteun ik om gedachten en gedrag positief te beïnvloeden. Wat moet er in de plaats van het probleem komen? Wat heeft jouw kind nodig en welke vaardigheden moet het leren? Spelenderwijs verandert het gedrag en leert jouw kind nieuwe vaardigheden. 

De inhoud van de coaching stem ik af op de leeftijd, interesses en belevingswereld van jouw kind. Ik hou rekening met de relaties die jouw kind heeft binnen het gezin, op school, met vrienden en anderen. Het laatste deel van elke sessie vraag ik je om aan te sluiten zodat we samen kunnen bespreken wat we hebben gedaan en wat er nog verder nodig is.
De afspraken vinden plaats in mijn praktijkruimte aan huis. Daarnaast is het ook mogelijk om naar buiten te gaan en de sessie te houden in het park vlakbij de praktijk. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar de praktijk te komen, dan is het ook mogelijk dat ik naar jullie kom. 

 

Afsluiting

Aan het einde van het coachingstraject sluiten we het traject, indien gewenst, af middels een gesprek. Hierin blikken we terug op de hulpvraag, de gemaakte stappen en het behaalde resultaat.