Werkwijze


Start:

Belangrijk voor een goede begeleiding is dat jouw kind open staat voor hulp en zelf een hulpvraag heeft. Openheid van alle betrokken partijen (kind en ouders) is een voorwaarde.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek:

Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek bespreken we of coaching geschikt is voor jou en/of jouw kind en kijken we of er een 'klik' is. Dit gesprek kan zowel persoonlijk als telefonisch plaatsvinden. Als er na het kennismakingsgesprek wordt besloten om met coaching te starten, volgt een intakegesprek. 

Intakegesprek:

Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders en heeft als doel meer inzicht te krijgen in de hulpvraag: wat is de zorg en wat is de behoefte?

Coaching:

Tijdens de coachingssessies werk ik individueel met jou en/of jouw kind. Tijdens de coaching ontdekt jouw kind zijn/haar eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden en leert het vaardigheden om zichzelf te ontwikkelen. Hierbij ondersteun ik om gedachten en gedrag positief te beïnvloeden. Wat moet er in de plaats van het probleem komen? Wat heeft je kind nodig en welke vaardigheden moet het leren? Spelenderwijs verandert het gedrag en leert jouw kind nieuwe vaardigheden. 

De inhoud van de coaching stem ik af op de leeftijd, interesses en belevingswereld van jouw kind. Ik houd rekening met de relaties die jouw kind heeft binnen het gezin, op school, met vrienden en anderen. Aan het einde van elke sessie kijken we samen wat er nog nodig is.

 

Afsluitend gesprek:

Aan het einde van het coachingstraject sluiten we het traject, indien gewenst, af middels een gesprek. Hierin blikken we terug op de hulpvraag, de gemaakte stappen en het behaalde resultaat.