Werkwijze


Start

Belangrijk voor een goede begeleiding is dat jouw kind open staat voor hulp en zelf een hulpvraag heeft. Openheid van alle betrokken partijen (kind en ouders) is een voorwaarde.

Kennismakingsgesprek (gratis)

Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek bespreken we of coaching geschikt is voor jouw kind en/of jou en kijken we of er een 'klik' is. Dit gesprek kan zowel persoonlijk, telefonisch als via videobellen plaatsvinden. Als er na het kennismakingsgesprek wordt besloten om met coaching te starten, volgt een intakegesprek. 

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders en heeft als doel meer inzicht te krijgen in de hulpvraag: wat is de zorg en wat is de behoefte?

Coaching

Tijdens de coaching ontdekt jouw kind zijn/haar eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden en leert het vaardigheden om zichzelf te ontwikkelen. Hierbij ondersteun ik om gedachten en gedrag positief te beïnvloeden. Wat moet er in de plaats van het probleem komen? Wat heeft jouw kind nodig en welke vaardigheden moet het leren? Spelenderwijs verandert het gedrag en leert jouw kind nieuwe vaardigheden. 

De inhoud van de coaching stem ik af op de leeftijd, interesses en belevingswereld van jouw kind. Ik houd rekening met de relaties die jouw kind heeft binnen het gezin, op school, met vrienden en anderen. Aan het einde van elke sessie kijken we samen wat er nog nodig is.
De afspraken vinden plaats in mijn ruime praktijkruimte aan huis. Daarnaast is het ook mogelijk om tijdens de afspraak naar het park om de hoek van de praktijk te gaan en daar te wandelen en oefeningen te doen. 
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar de praktijk te komen, dan is het ook mogelijk dat ik naar jullie kom.

 

Afsluitend gesprek:

Aan het einde van het coachingstraject sluiten we het traject, indien gewenst, af middels een gesprek. Hierin blikken we terug op de hulpvraag, de gemaakte stappen en het behaalde resultaat.